top of page

ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA - MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo v petek, 16.6.2023, v veliki predavalnici

Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ),

Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
14.00 - 14.15 Registracija udeležencev

14.15 - 15.45 Darinka Klemenc, dipl. m. s


Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost)

15.45 - 16.30 Darinka Klemenc, dipl. m. s.


Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije)

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

16.30 - 16.55 ODMOR


16.55 - 17.40 Darinka Klemenc, dipl. m. s.


Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan

Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic


17.40 - 18.25 Tina Zalokar, univ. dipl. prav.


Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

18.25 - 19.10 Tina Zalokar, univ. dipl. prav.


Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Izvajalci zdravstvenega varstva

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

Določitev kolektivne pogodbe


19.10 - 19.20 ODMOR


19.20 - 20.25 Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost


20.25 - 20.30 Zaključek strokovnega srečanja
SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016, Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016, 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ul RS, št. 42/17, z dne 4. 8. 2017), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.


Licenčne in pedagoške točke:

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za leto 2023.


Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.


Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze. Rok prijave: do srede 14.6.2023. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.Vljudno vabljeni!Metka Plesničar

Predsednica Društva MSBTZ Nova GoricaEtika in zakonodaja s področja zdravstva- Društvo MSBZT Nova Gorica.doc
.pdf
Download PDF • 590KB

Comentarios


bottom of page