top of page

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

18.2.2023 v prostorih Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU

v sodelovanju z

DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA

organizira strokovno izobraževanje


TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

z vključenim AED


ki bo 18.2.2023 v prostorih Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin


7:30 - 08:00 Registracija, navodila udeležencem


TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

20 min 08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

20 min 08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

20 min 08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

10 min 09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

10 min 09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO

20 min 09:20 Diskusija, izmenjava mnenj


09:40 ODMOR – priprava na delavnice


PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

40 min 10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

20 min 10:40 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev

40 min 11:00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh

20 min 11:40 reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev

12:00 ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

30 min 12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

45 min 13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

15 min 13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

10 min 15:00 Zaključna diskusijaPRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:


Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.


Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2022-0102-0102 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.


Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.


Cena tečaja je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze in znaša 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Člani Društva MSBZT Nova Gorica, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane Društva MSBZT Nova Gorica, društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Preostalim članom Zbornice – Zveze (članom preostalih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50 % popust (sklep 3, 18. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2018/2022).

Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, pogostitev med odmori in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.


Prijava je možna za 30 udeležencev, do 10.2.2023, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica 2022-0102-0102, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA).predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

Thomas Germpredsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Metka Plesničar


18.2.2023 Vabilo in program TPO z vključenim AED
.pdf
Download PDF • 737KB

Comments


bottom of page