top of page

Strokovno srečanje: Ergonomija v zdravstveni negi


doc. dr. David Ravnik, Metka Plesničar, Doroteja Rojko, Suzana Likar Štrukelj, Jana Feuče


Petkovo dopoldne, 18.10.2019, je bilo za članice in člane Društva MSBZT izredno zanimivo. Zbrali smo se na strokovnem srečanju z naslovom Ergonomija v zdravstveni negi, ki se je odvijalo na sedežu Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.


Doc. dr. David Ravnik, fizioterapevt praktik, manualni terapevt in ergonom nam je predstavil osnove zdravja na delovnem mestu in osnove ergonomije. Njegovo predavanje je bilo sproščeno in izjemno zanimivo. S svojo predstavitvijo in uporabo aktivnih praktičnih vaj je uspel pritegniti pozornost udeležencev skozi celotno predavanje.


Predstavile so se tudi strokovne delavke iz Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Doroteja Rojko dipl. delovna terapevtka in Jana Feuče dipl. fizioterapevtka sta spregovorili o ergonomiji in uporabi primernih pripomočkov, ki olajšajo proces dela. Svoje predavanje sta zaključili z vajami, ki jih z zaposlenimi v VDC Nova Gorica izvajajo po zaključku dopoldanske izmene v sklopu promocije zdravja na delovnemu mestu. Suzana Likar Štrukelj, dipl. delovna terapevtka, je predstavila delo rehabilitacijskega tima VDC Nova Gorica, ki v Enoti Stara Gora izvaja strokovno obravnavo za uporabnike po pridobljeni možganski poškodbi ali okvari gibalnega aparata.
Comments


bottom of page