top of page

Slovesna podelitev znaka priznanja in volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica9. marca 2018 je bil za člane in članice Društva MSBZT Nova Gorica pomemben dan. Zbrali smo se v Mladinskem centru Vrtojba, kjer smo na slovesni prireditvi podelili 7 znakov priznanja društva ter izpeljali volilni občni zbor za mandatno obdobje 2018/2022.

Glasbeno noto dogodku je dodal Mladinski pevski zbor občine Šempeter – Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver – Podbersič. Dogodka se je udeležil tudi mag. Janez Kramar, kot predstavnik Zbornice – Zveze in skupaj z namestnico predsednice Metko Plesničar, napovedal slovesni trenutek, podelitev znaka priznanja.

Z znakom priznanja društva smo se zahvalili zaslužnim članicam in članu za ves njihov trud, za vsa prizadevanja in predanost poklicu.


Znak priznanja Društva MSBZT Nova Gorica so prejeli:


Mirjam Stepančič, Aleksandra Besednjak, Nadja Premrl, Amedej Humar, Vida Volk, Zlatka Černigoj, Suzana Žgur


Aleksandra Besednjak

Predlagatelj: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ( CIRIUS Vipava)


Aleksandra je na svojo profesionalno poklicno pot stopila leta 1985. Po končanem izobraževanju se je zaposlila v Domu starejših občanov Ajdovščina, nato je nekaj časa delala v Vrtcu v Ajdovščini. Svojo poklicno pot je nadaljevala v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, kjer je zaposlena že od leta 1988. Veliko energije, moči in znanja vlaga v trud, da učence s posebnimi potrebami motivira za delo v skupini, hkrati pa upošteva želje in posebnosti vsakega posameznika.

Ker je bila Aleksandra vedno odprta in željna novih znanj, jo je pot vodila ob redni službi tudi v zobozdravstveno ambulanto v CIRIUS-u.

S svojim vestnim delom, se ji je ponudila priložnost delati v zasebni zobozdravstveni ambulanti, kjer je poleg redne službe pomagala kot zobna asistentka pri operacijah z različnimi oralnimi kirurgi v okviru zasebne zobne ambulante v Vipavi.

V tem sklopu je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ajdovščina vodila akcijo čistih zob in imela interna predavanja na to temo. Organizirala je tudi nagrade in končne izlete za zmagovalni razred v tekočem šolskem letu.

Skozi vso svojo poklicno pot je včlanjena v Društvo MSBZT Nova Gorica. Že vrsto let je izvoljena v volilni občni zboru Društva, kot predstavnica iz CIRIUS-a Vipava. Po njeni zaslugi je Društvo prepoznavno kot Društvo »peciva«, kajti svojo ljubezen izraža skozi peko peciva. V Društvu vodi delavnico »peka peciva«.


Nadja Premrl

Predlagatelj: Zdravstveni dom Ajdovščina


Nadja je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Dr. Franc Derganc Nova Gorica. Obogatena s številnimi strokovnimi izkušnjami je še istega leta pričela svojo drugo zaposlitev v Zdravstvenem domu Ajdovščina. Šestnajst let je uspešno opravlja dela in naloge srednje medicinske sestre v splošni ambulanti.

V letu 2004 je zaprosila za prerazporeditev na delovno mesto medicinske sestre v NMP. Kljub tehnično zahtevnim postopkom in nepredvidljivim ukrepom uspeva ohraniti tankočuten, blagodejni in vzpodbuden odnos do ljudi v najtežjih stanjih bolezni in poškodb.

Vsa leta veliko časa namenja strokovnemu izpopolnjevanju. Leta 2015 je opravila nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za naziv zdravstveni reševalec.

Svoje ogromno znanje nesebično delili s sodelavci in aktivno vodi usposabljanja s svojega področja. Z veseljem opravlja pedagoško delo mentorice s študenti na kliničnih vajah, s pripravniki in sodelavci ob novem nastopu dela. Veliko predava za različne skupine ljudi. Sodeluje ob dnevih zdravja in občinskih akcijah z demonstracijo ukrepov za varno življenje. Vrsto let je spremljala otroke v Šoli v naravi na Debelem Rtiču in sodeluje v planinskih taborih. Njen pomemben doprinos je tudi v pripravi Zloženke o nujni pomoči in ukrepih ob nenadnih stanjih ter v pripravi videoposnetka o temeljnih postopkih oživljanja.

Vsa leta je tudi članica Društva MSBZT Nova Gorica, v katerem s sodelovanjem, povezovanjem in izmenjavo izkušenj med člani in članicami izkazuje svojo ljubezen in pripadnost poklicu medicinske sestre.

Leta 2012 je prejela Plaketo Občine Vipava za skrb do bolnika, sokrajana, soseda, znanca, prijatelja ali popolnega neznanca pred svojimi interesi, tako rekoč 24 ur dnevno.

Njeno delo zaznamuje izjemna strokovnost, vzgojno delo, vztrajnost, volja in trud za uspešno uresničevanje aktivnosti zdravstvene nege, humanizacija odnosov do pacientov, njihovih svojcev ter izboljševanje rezultatov timskega dela.

Sodelavci so o Nadji napisali, da je človek, ki mu ni nič pretežko, ki mu je vsak problem oziroma težava izziv in ga je potrebno rešiti. In ona probleme rešuje z znanjem, z jekleno voljo vedno in povsod pomagati, in če že ne gre drugače, rešuje probleme s srcem!


Mirjam Stepančič

Predlagatelj: Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica


Mirjam je po uspešno opravljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Šempeter pri Gorici pričela z delom na oddelku intenzivne terapije, kjer je dozorevala in nabirala strokovne izkušnje pri težjih pacientih s poškodbami in obolenji, ki so potrebovali kompleksno zdravstveno nego.

V letom 2004 je svojo strokovno pot, začinjeno z optimizmom in vztrajnostjo, nadaljevala v dermatovenerološkem dispanzerju v Zdravstvenem domu osnovno varstvo Nova Gorica, kjer je še vedno zaposlena.

Splet okoliščin ji ni namenil zgolj mirnega ambulantnega dela v primarnem zdravstvu, temveč jo popeljal do dela v številnih drugih specialističnih ambulantah, medicini dela, pediatričnih dispanzerjih, in sterilizaciji in do specifičnega dela v socialno varstvenih zavodih, kjer ima omenjeni Zdravstveni dom svoje ambulante.

Mirjam, ki je med drugim že od prvega dne svoje poklicne poti tudi članica strokovnega Društva MSBZT Nova Gorica, jemlje svoj poklic kot svoje poslanstvo, odgovorno, zanesljivo in strokovno. Vedno je poskrbela, da je delo dobro opravljeno, tudi takrat, ko je šlo za nenadna nadomeščanja v drugih ambulantah. Vsakokrat se je na potrebe nadomeščanja odzvala pozitivno in mnogokrat prilagajala svoje osebno življenje z delom za Zdravstveni dom, predvsem za dobrobit in pomoč pacientom.

Mirjam skozi vso svojo poklicno pot ostaja odgovorna, strokovna, samoiniciativna in zaupanja vredna.


Vida Volk

Predlagatelj: Dom upokojencev Nova Gorica enota Podsabotin


Vida si je ogromno delovnih izkušnji nabrala v Splošni bolnišnici Šempeter pri Gorici, kjer je bila med drugim nekaj let glavna medicinska sestra otorinolaringološkega oddelka, ter odgovorna medicinska sestra na angiološkem oddelku. V tem obdobju je veliko naredila na področju oskrbe kronične rane. Bila ja je prva, ki je sodelovala v sodobni diagnostiki periferne okluzivne bolezni z merjenjem segmentnih tlakov na periferiji s pomočjo doplerske tehnologije. Ves čas je skrbela za razvoj zdravstvene nege in njeno aktivno vključevanje v proces zdravljenja in rehabilitacije pacientov. V timu je bila povezovalna, s pristnimi odnosi in sproščenostjo je vedno poskrbela za dobro počutje pacientov in tudi sodelavcev.

Dodatna znanja je pridobila tudi s področja intrahospitalnih infekcij.

Aktivno se je vključila v delo Sekcije kirurških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, kot tajnica. V izvršilnem odboru Sekcije je sodelovala tako pri organizaciji seminarjev, kot tudi pri vodenju dokumentacije. Vrsto let je aktivna članica Društva MSBZT Nova Gorica.

Leta 2007 se je zaposlila kot vodja tima v Domu upokojencev Nova Gorica, kamor je »prinesla« svoje bogato znanje in izkušnje na področju sodobnih oblog pri oskrbi ran. Posebno skrb je namenila stanovalcem na varovanem oddelku. Sodelovala je s psihiatrinjo v psihiatrični ambulanti.

Leta 2016 je prevzela funkcijo vodje Službe zdravstvene nege in oskrbe v enoti Podsabotin. Še vedno je aktivno vključena v delo s stanovalci in njihovimi svojci, deluje v psihiatrični in diabetološki ambulanti.

Vida je oseba polna energije, optimizma in vedno odprta za spremembe. Je enciklopedija znanja, ki ga z veseljem posreduje kolegicam, stanovalcem, svojcem, Je zavzeta mentorica številnim študentom zdravstvene nege, pripravnikom in novo zaposlenim medicinskim sestram. Odgovornost, ki jo čuti do svojega dela in okolice, jo vodi v stalno presojo svojih dejanj, vse v smislu dobronamernosti do vsega in vsakogar.

Ves čas službovanja na različnih področjih izkazuje neprecenljivo pripadnost zdravstveni negi. Raznovrstne stiske in krivice, ki se dogajajo kolegicam, doživlja kot lastne.


Zlatka Černigoj

Predlagatelj: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica


Zlatka je svojo poklicno pot v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca v Šempetru kot inštrumentarka, kasneje jo je pot vodila na kirurgijo. Začela je na oddelku za abdominalno kirurgijo, nato pa sprejela izziv na travmatološkem oddelku, kjer dela še danes. Že več let je odgovorna medicinka sestra oddelka. Ves čas se je strokovno izobraževala. Aktivno je sodelovala s predavanji o Zdravstveni negi travmatološkega pacienta na seminarjih s področja kirurgije.

Pri delu je zavzeta, strokovna in izredno natančna. Svoje znanje in bogate praktične izkušnje nesebično podaja novo zaposlenim in tudi študentom na praksi. Na travmatološkem oddelku, kjer se zdravijo večinoma starejši ljudje, se dnevno sooča z njihovo socialno stisko, vendar ne more mimo nje. Je steber reševanja rehabilitacije in podaljšanega bivanja za tiste, ki po končanem zdravljenju, ne morejo oditi v domače okolje. Je koordinator med svojci, socialno službo in ustanovami, ki sprejemajo take paciente na rehabilitacijo.

Njeno delo je prepoznavno, saj nikoli ne zaključi delavnika, ne da bi poskrbela za vse, ni ji škoda niti svojega prostega časa, saj mora biti vse na svojem mestu.


Suzana Žgur

Predlagatelj: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica


Suzana Žgur se je po končanem šolanju zaposlila kot srednja medicinska sestra, v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Šempeter. Svojo poklicno pot je začela na kirurgiji, ki ji je ostala zvesta do danes. Dela na oddelku za abdominalno kirurgijo, kjer pušča sledi uspešne in dobre medicinske sestre. Prepoznavna je po prijaznem in toplem nasmehu, po pretanjenem čutu za in sočloveka v stiski. Suzana je medicinska sestra z dušo in srcem. Je delavna in natančna, svoje delo opravlja profesionalno. V odnosih in ravnanju je empatična, poštena in kolegialna.

Kljub težkim preizkušnjam v življenju, nesebično pomaga, ostaja pogumna in pozitivna. Vedno rada s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga sodelavkam, mlajšim kolegicam ter dijakom, ki se v kliničnem okolju prvič srečujejo s hudo bolnimi. Njen spoštljiv odnos do vseh, toplina glasu in nasmeh, so tiste vrline, ki jo delajo posebno, saj se ob njej človek, posebno še v času bolezni, počuti zelo varno.


Amedej Humar

Predlagatelj: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica


Kdo bi se še spomnil vitkega mladeniča, ki je sredi 70ih let prejšnjega stoletja tekal po stopnicah stare bolnišnice od ene operacijske do druge, saj so bile razporejene po vseh nadstropjih? Kdo od zaposlenih ga ne bi poznal, saj je dom zamenjal za bolnišnico in predežural tudi po 15 dni v mesecu.

To so bili časi, ko je bilo potrebno polovico stvari pri delu improvizirati, da je delo sploh lahko potekalo. Ni bilo aparatur, le roke in oči – človek od katerega je bilo odvisno življenje nekoga, ki ti je zaupan.

Amedej se je skozi leta prekalil v izkušenega in dobrega anestezijskega tehnika in napredoval v glavnega tehnika Anestezije in Intenzivne terapije. Ustvaril si je krog zaupanja med zaposlenimi, ter pristne in čvrste odnose.

Poleg rednega dela je učil prvo pomoč na osnovnih šolah in pri Rdečem Križu Nova Gorica. Sodeloval je pri izpitih pripravnikov v bolnišnici.

Amedej je postal mojster krmarjenja med delovnimi izkušnjami in privatnimi aktivnostmi. Je človek poštenosti in dejanj.


Na slavnostni prireditvi smo se zahvalili tudi članom izvršnega odbora društva za dobro opravljeno delo v mandatnem obdobju 2014/2018. To je bilo eno najtežjih obdobji našega društva, ko se je zamajal glavni, vodilni steber. Člani izvršnega odbora so kljub vsemu uspešno izpeljali vse začrtane cilje.Izvolili smo novo delovno predsedstvo društva za mandatno obdobje 2018/2022. Člani in članice društva so ponovno izkazali zaupanje Moniki Kalin Vodopivec, kot podpredsednici društva. Metka Plesničar pa je prvič postala predsednica društva. Hvala vsem za zaupanje.


Slavnostno prireditev in volilni občni zbor smo zaključili ob kulinaričnih dobrotah Cateringa Gurma.
Comentários


bottom of page