top of page

Vabimo vas na slovesno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica


ki bo 20. 5. 2022 ob 16. uri v Mladinskem centru Vrtojba, Ulica 9. septembra 72, Vrtojba
Program:


Slovesna podelitev Znaka priznanja Društva MSBZT Nova Gorica


Volilni Občni zbor


Predlagan dnevni red:

1. Sprejem poslovnika Volilnega občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika

2. Volitve predsednika, podpredsednika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov in nadomestnih članov razsodišča Društva MSBZT Nova Gorica za mandat 2022/2026

3. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2021

4. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2022

5. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2021

6. Poročilo 4. seje nadzornega odbora v mandatu 2018/2022

7. Predlogi in pobude.


Registracija udeležencev Volilnega občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice.


Slovesno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica bo vodila Tanja Peloz. Našemu druženju bo razigrano noto dodala Plesna šola Pro Dance company z izbranimi plesnimi točkami. Srečanje bomo zaključili ob pogostitvi.


Prosim vas, da se na slavnostno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor prijavite do 17.5.2022 Radi Skočir na telefon 041 540 497 oz. na e-naslov skocirrada@gmail.com


Organiziramo prevoz z avtobusom, ki bo odpeljal 20.5.2022 iz avtobusne postaje (AP)Tolmin ob 14:40, (AP)Ročinj 15:00, (AP)Kanal 15:10, (glavne AP)Nova Gorica 15.35, (AP)Ajdovščina ob 15.00, (Cvetličarna Kofol)Šempeter ob 15.45. Okviren odhod avtobusa iz Vrtojbe je od 20.30 do 21.00 ure.


Vljudno vabljeni!


Metka Plesničar

predsednica Društva MSBZT Nova Gorica


Vabilo na podelitev Znaka priznanja Društva MSBZT Nova Gorica in Volilni občni zbor
.pdf
Download PDF • 475KB

Comments


bottom of page