top of page

Vabljeni na popoldansko srečanje z naslovom: "Ali je epidemija spremenila našo družbo?"

Strokovno srečanje bo v četrtek, 24. februarja 2022, ob 17.00 uri.

Predavanje bo potekalo v spletnem okolju.Program srečanja

16.50 – 17.00

Registracija


17.00 – 17.10

Nagovor in pozdrav udeležencev srečanja

Metka Plesničar, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica


17.10 – 18.40

Radosti in pasti nove tehnologije

Miha Kramli, psihoterapevt in Vodja centra za zdravljenje odvisnosti ZD Nova Gorica


18.40 – 18.55

Odmor


18.55 – 20.25

Korona čas v odsevu poklicne etike

Darinka Klemenc, dipl. m. s


20.25 – 21.00

Razprava in zaključek popoldanskega strokovnega srečanja


Namen in cilj


Miha Kramli, priznan psihoterapevt in strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, se v okviru svoje zaposlitve v Ambulanti za odvisnosti v ZD Nova Gorica ukvarja predvsem z zasvojenostjo otrok in mladostnikov od interneta, socialnih omrežij in video igric. Pri svojem delu opaža velik porast pojava tovrstnih odvisnosti že pri najranljivejši skupini – otrocih.. Po oceni danes že več kot 50 odstotkov otrok in mladostnikov preživi prosti čas v virtualnem svetu, ne resničnem. To je problem. Z njim se bo morala spopasti civilizacija. Pojav covida je pustil posledice tudi pri oblikah zasvojenosti. Izolacija je posameznike pahnila v še bolj nekontrolirano rabo različnim monitorjev, medtem ko so nekateri mladi začeli opojne substance izdelovati kar sami doma.


Darinka Klemenc, nekdanja predsednica Zbornice – Zveze, aktivna članica Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi ter Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici – Zvezi, predsednica Častnega razsodišča 1. stopnje pri Zbornici – Zvezi. Je tudi članica izvršnega odbora združenja Srebrna nit – združenja za dostojno starost. Prispevek Darinke Klemenc k razvoju, prepoznavnosti in napredku stroke zdravstvene in babiške nege v slovenskem in mednarodnem prostoru ostaja nepozaben.


Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem popoldanskem srečanju znaša 30 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze in je ovrednoteno z licenčnimi točkami pri Zbornici - Zvezi.


Prijava


E-prijava za člane Zbornice – Zveze

E-prijava za nečlane Zbornice – ZvezeMetka Plesničar

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica


24. 2. 2022 Popoldansko strokovno srečanje
.pdf
Download PDF • 419KB

Comments


bottom of page