top of page

Dejavnosti društva

B87Y5115.jpg

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica skrbi za:

 • spodbujanje in krepitev pripadnosti ter medsebojno sodelovanje

 

 • strokovna predavanja, seminarje in učne delavnice

 

 • strokovne ekskurzije

 

 • izlete in pohodništvo

 

 • sodelovanje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, drugimi društvi in strokovnimi sekcijami

OKVIRNI PROGRAM DELA DRUŠTVA MSBZT NOVA GORICA ZA LETO 2024

 

Strokovna izpopolnjevanja:

 1. Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED. Kraj srečanja: Nova Gorica, Čas srečanja: februar 2024, oktober 2024.

 2. Okvirna tema: Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: junij 2024.

 3. Okvirna tema: Kakovost in varnost v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: april 2024, november 2024.

 4. Okvirna tema: Krajše delavnice. Kraj in čas srečanj določimo kasneje.

 

Druženja:

 1. Občni zbor: Kraj: določimo kasneje. Čas: sobota, 9. marec 2024.

 2. Strokovna ekskurzija.: Kraj: določimo kasneje. Čas: maj/oktober 2024.

 3. Aktivnosti ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester: Kraj: določimo kasneje. Čas: maj 2024.

 4. Prednovoletno srečanje: Kraj: določimo kasneje. Čas srečanja: 30. november 2024.

 5. Pohodi: 2x pohod: kraj in datum določimo kasneje.

 

Društvene dejavnosti:

 1. Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja nadzornega odbora in druge seje vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica.

 2. Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze.

 3. Sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami.

bottom of page