Dejavnosti društva

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica skrbi za:

 • spodbujanje in krepitev pripadnosti ter medsebojno sodelovanje

 

 • strokovna predavanja, seminarje in učne delavnice

 

 • strokovne ekskurzije

 

 • izlete in pohodništvo

 

 • sodelovanje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, drugimi društvi in strokovnimi sekcijami

Okvirni program dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2021

 

Strokovna izpopolnjevanja:

 1. Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED. Kraj srečanja: Nova Gorica, Ajdovščina. Čas srečanja: januar 2021 prestavljeno in maj 2021.

 2. Okvirna tema: Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: november 2021.

 3. Okvirna tema: Kakovost in varnost v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: april 2021.

 4. Okvirna tema: Krajše delavnice. Kraj in čas srečanj določimo kasneje.

 

Druženja:

 1. Občni zbor društva. Kraj: določimo kasneje. Čas: 5. marec 2021. prestavljeno

 2. Strokovna ekskurzija. Kraj: določimo kasneje. Čas: maj 2021.

 3. Svečana prireditev ob 50 obletnici delovanja društva in podelitev naziva častni član Društva MSBZT Nova Gorica: Kraj: SNG Nova Gorica. Čas: 18. junij 2021 prestavljeno na 17. september 2021, Kulturni dom Nova Gorica.

 4. Prednovoletno srečanje. Kraj: določimo kasneje. Čas srečanja: 27. november 2021.

 5. Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu.

 6. Pohodi: 2 x pohod: kraj in datum določimo kasneje.

 

Društvene dejavnosti:

 1. Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja nadzornega odbora in druge seje vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica.

 2. Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze.

 3. Sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami.

 

Možna so odstopanja programa dela društva glede na trenutna priporočila povezana z epidemijo.