Naš logotip

Logotip društva je bil predstavljen in sprejet 12. maja 2002 ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.Simbolično označuje vsakega člana posamezno, hkrati pa tudi društvo kot celoto.

Glava poudarja modrost znanje in izkušnje (etiko, vrednote, izobraževanje, povezovanje teorije s prakso, svetovanje, jasne cilje).

Roke ponujajo delavnost, prijateljstvo in toplino (spremljanje, sprejemanje, dotik, pozornost).

Odprto srce ponazarja ljubezen do pacientov, kolegov, sodelavcev, družine in sebe (spoštovanje, celovito obravnavo posameznika, vrednote, empatijo, zaupanje).