Če imate kakršnokoli vprašanje, nas prosim, kontaktirajte

Naslov: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica
Rejčeva 4
5000 Nova Gorica

Telefon: 051 251 155
E-pošta: info@drustvo-mszt-novagorica.si

Doctor Taking Notes

Kontakti

1614018362064_edited_edited.jpg

Predsednica društva

METKA PLESNIČAR

Varstveno delovni center Nova Gorica

Enota Stara Gora

Liskur 23, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

Tel: 051 251 155

E-pošta: info@drustvo-mszt-novagorica.si

podpredsednica%252525201_edited_edited_e

Podpredsednica društva

MONIKA KALIN VODOPIVEC

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ulica Padlih borcev 13/A, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel: 05 330 10 00

tajnca_edited_edited_edited.jpg

Tajnica društva

NATAŠA SLEJKO

Dom upokojencev Nova Gorica

Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica

Tel: 05 339 41 41

Rada%2525252525202_edited_edited_edited_

Blagajničarka društva

RADA SKOČIR

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Tel: 041 540 497