top of page

O nas

1658228795703.jpg

Smo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, ki nas pri našem delu in poslanstvu združuje in povezuje skrb za bolnika, sočloveka v najširšem pomenu besede. S kontinuiranim strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem želimo doseči kakovostnejšo obravnavo bolnikov, pripomoči k hitrejši ozdravitvi in večjemu zadovoljstvu bolnikov ter nas samih.

Društvo se je vsa leta povezovalo z drugimi desetimi regionalnimi društvi v Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, od leta 1993 pa tudi v Zbornico zdravstvene nege Slovenije. S povezovanjem in članstvom v Zbornici - Zvezi uresničujemo skupne interese ter hkrati izkazujemo pripadnost našemu poklicu. Sprejemamo pa tudi obveznosti, da posamezno in skupno preko društev, zdravstvenih ustanov in drugih sorodnih organizacij skrbimo za uveljavitev zdravstvene nege, strokovni razvoj in promocijo poklica.

V društvu se zavedamo, da je v povezovanju naša moč za uresničitev strateških ciljev: strokovni razvoj, promocijo in samostojnost poklica.

Z aktivnim sodelovanjem v organih Zbornice – Zveze, predvsem pa v Odboru  regijskih društev skušamo delo v društvih usklajevati, izpopolnjevati, vnašati spremembe z namenom učinkovitejšega reševanja problemov, zahtev in želja naših članic in članov.

 

V zdravstveni negi želimo in bomo dosegli:


 

  •  izobraževanje, raziskovanje in management

  • samostojnost, odgovornost in partnerstvo

  • preventivno delo in promoviranje zdravja

  • vključevanje, sodelovanje v lokalnih skupnostih

Društvo skozi čas:​

Začetki delovanja društva segajo v zgodnja šestdeseta leta, ko so medicinske sestre iz zdravstvenih zavodov novogoriške regije aktivno sodelovale v različnih strokovnih sekcijah pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije. Tudi v regiji so se strokovno povezovale in delovale, žal pa ni nikjer dokumentov o pravno – formalni registraciji. Uradni zaznamek o ustanovitvi Društva medicinskih sester Nova Gorica je 16. 6. 1971 pri Skupščini občine Nova Gorica.
 

bottom of page