top of page

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - modul licenca

Strokovno izobraževanje bo potekalo 13.04.2024 v SB Nova Gorica, v prostorih SIMZIC-a

(3. nadstropje stare stavbe, desno).Društvo v sodelovanju s Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca organizira strokovno izpopolnjevanje iz obveznih vsebin Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca.

PROGRAM SREČANJA:

07.45 – 08.00    

Registracija udeležencev

 

 

08.00 – 08.15

Aktivni skupinski uvod

 

 

 

08.15 – 09.00

Sistem vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu   

Polona Likar, univ.dipl.ekol.

 

 

 

09.00 – 09.45

Tveganja, varnostni odkloni in sistem izvajanja ukrepov v zdravstveni in babiški negi 

Tjaša Hlede, mag.ZN

 

 

 

09.45 – 10.00

Odmor

 

 

 

 

10.00 – 10.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti v zdravstvu 

Polona Likar, univ.dipl.ekol., Tjaša Hlede, mag.ZN, Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s.

 

 

 

10.45 – 11.30

Varna raba in aplikacija zdravil 

Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s.

 

 

 

11.30 – 12.15

Odmor

 

 

 

 

12.15 – 13.45

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom 

Renata Janeš, dipl.m.s.

 

 

 

13.45 – 14.30

Komuniciranje v zdravstvu 

Karmen Jerkič, dipl.m.s.

 

 

 

14.30 – 14.45

Razprava in zaključek strokovnega srečanja


Cilj:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

 

Splošne informacije:

Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege  Slovenije – Zvez strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (sklep I-2023-0838-0838).

 

Plačilo kotizacije:                                 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (Kotizacijo za zaposlene iz SB Nova Gorica plača organizator). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.  

 

Prijave:

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze.

Rok prijave: do četrtka 11.04.2024. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Število udeležencev je omejeno na 60 oseb. 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

 Aljoša Juretič, mag.posl. in ekon.ved.,dipl.zn.  

                                                                                                             

 

Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica

Metka Plesničar, mag. zdr. nege


Vabilo_13.4.2024_ za DMSBZT NG
.pdf
Download PDF • 391KB


Commentaires


bottom of page