top of page

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - modul licenca

sobota, 9.12.2023 v Medicinski knjižnici SB Nova Gorica (1. nadstropje, levo)

PROGRAM SREČANJA:


08.00 – 08.15

Registracija udeležencev


08.15 – 09.00

Sistem vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu

Polona Likar, univ.dipl.ekol.


09.00 – 09.45

Tveganja, varnostni odkloni in sistem izvajanja ukrepov v zdravstveni in babiški negi

Tjaša Hlede, mag.ZN


09.45 – 10.00

Odmor


10.00 – 10.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti v zdravstvu

mag. Klara Bavčar, univ.dipl.org., dipl.m.s.


10.45 – 11.30

Komuniciranje v zdravstvu

Karmen Jerkič, dipl.m.s.


11.30 – 12.15

Odmor


12.15 – 13.00

Varna raba in aplikacija zdravil

Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org., dipl.m.s.


13.00 – 14.30

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom

Renata Janeš, dipl.m.s.


14.30 – 14.45

Razprava in zaključek strokovnega srečanja


Cilj:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.


Splošne informacije:

Strokovno izpopolnjevanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvez strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Plačilo kotizacije:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (Kotizacijo za zaposlene iz SB Nova Gorica plača organizator). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.


Prijave:

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze.

Rok prijave: do srede 6.12.2023. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.


Vljudno vabljeni!Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Aljoša Juretič, mag.posl. in ekon.ved.,dipl.zn.


Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica

Metka Plesničar, mag. zdr. neg.
Vabilo_9 12 2023
.pdf
Download PDF • 389KB


bottom of page