top of page

ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVAMODUL LICENCA sobota, 8.6.2024

Strokovno srečanje bo v soboto, 8.6.2024, v veliki dvorani 

Območno obrtne-podjetniške

zbornice Nova Gorica (Obrtni dom), (II. nad.),

Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica
 

08.45 - 09.05 Registracija udeležencev

           

09.05 - 11.25  Darinka Klemenc, dipl. m. s.

 • Etika in morala v zdravstveni in babiški negi

 • Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost

 • Vrednote v zdravstveni in babiški negi

 • Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

 • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

 • Kodeks etike za babice Slovenije

 • Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih       

11.25 - 11.55  ODMOR


11.55 - 14.15 Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

 • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti 

 • Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

 • Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

 • Delovno pravno področje

 • Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic

 • Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

 • Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

 

14.30 - 14.40 Razprava in sklepne misli


14.40 – 15:00 Zaključek strokovnega srečanja

 


SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016, Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016, 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Ul RS, št. 42/17, z dne 4. 8. 2017), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.

 

Licenčne in pedagoške točke:

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za leto 2024.

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Za zaposlene iz SB Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (Kotizacijo za zaposlene iz SB Nova Gorica plača organizator). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.  

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze.


Rok prijave: do četrtka 06.06.2024. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

 

 

Vljudno vabljeni!                                                                                          

 

 Pomočnik direktorja za zdravstveno nego                             

 Aljoša Juretič, mag. posl. in ekon.ved.,dipl. zn.


Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica

Metka Plesničar, mag. zdr. negeEtika in zakonodaja s področja zdravstva- Društvo MSBZT Nova Gorica.doc
.pdf
Download PDF • 607KB

Comentarios


bottom of page